Autismus

Autismus - život podle obrázků

5299266366_0b6c8ae172_o

 

 Porucha autistického spektra je široký pojem, který s sebou nese mnoho proměnných. Stejně, jako nenajdete dva lidi, kteří by měli stejný otisk prstu, nenajdete ani dvě osoby s PAS, které by měly naprosto totožné projevy a potíže. APLA (Asociace pomoci lidem trpících autismem) uvádí:  „Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti.“

Obdobné problémy, jako je diagnóza dětského autismu, přináší Aspergerův syndrom. Je ale spojován s vysokým intelektem, výbornou mechanickou pamětí a výrazným nadáním v různých odvětvích.

 

Komunikace? Kartičky a znaky

2390ee76198e12191927a934c57de8ee

Drtivá většina informací, kterou dítě s PAS přijímá, je zpracovaná na základě vizuálního vjemu. Ten musí být jednoduchý a snadno čitelný. Děti s PAS vyžadují přesnou strukturu dne, s jasně danými úkoly a úkony, které budou spadat do přesného časového rámce. V životě dětí s PAS se nejvíce používá program strukturovaného učení. Pomáhá dětem zvládat chaos v čase, prostoru a událostech, takže pak nežijí v deprivaci a mohou rozvíjet své schopnosti. Ve strukturalizaci dne pomáhají komunikační kartičky VOKS. Tento typ komunikace může být ale snadno začleněný i do her. Je důležité, aby vždy obsahovat vizuální prostředky pro komunikaci během herní činnosti, připomíná dítěti, že komunikace zahrnuje ostatní lidi, a funguje jako most směrem ke složitějšímu druhu komunikace, což jsou slova.

Hrajeme si

Dětská hra je jev, skládající se z mnoha procesů v mozku, které spolu v daný moment kooperují. Děti postupně přidávají další a další myšlenkové procesy, činnosti a kreativitu. U dětí s PAS se některé tyto fáze hry úplně nerozvíjí – hraje v tom roli obtíženější motorický vývoj, problémy s komunikací, jemnou a hrubou motorikou, pochopení a vyjádření emocí. Hra je stereotypní, postrádající kreativitu.  Děti často dávají přednost smyslovému vnímání hračky.

Symbolická hra bez emocí

8211642427_5c077b17d8_o

Největším problémem u dětí s PAS se jeví symbolická (předstíraná) hra. Ta je se začíná rozvíjet po 20. měsíci – tvoří základ rozvoje jazyka, souvisí s chápáním humoru a abstrakce. Je to tzv. hra na něco – na obchod, na maminku, na školu. Symbolická hra je základem pro vývoj schémat – co člověk dělá, co očekává v různých situacích. S tím souvisí i emoce. Děti s PAS se v rámci symbolické hry projevují mechanicky a stereotypně.

Zkušenosti ze hry? Musejí být příjemné

Při hře je proto dobré nezaměřovat se na funkční využití hračky, ale klást důraz na různé smyslové a manipulativní možnosti. Toto pak stimuluje zkušenosti, kdy je hračka příjemná sama o sobě.

Materiály hraček by měly mít odlišné textury, hmotnost, tvar, barvu a zvuky, protože děti s PAS mají problémy s integrací příchozích podnětů. S takovými hračkami se různé smysly (zrak, sluch, hmat) zapojují ve stejnou dobu.

 

Pokud při hře spojíme senzorickou a motorickou zkušenost, lépe pak podpoříme porozumění v příčině a následku a znalosti se tak stanou soudržnější a smysluplné. Ideální hračkou mohou být například kostky Sensory Blocks.

24823