Proč hračky?

Hračka je prostředkem k zabavení dítěte, upoutání jeho pozornosti, k rozvíjení motorických a psychických schopností dítěte. Hračka podněcuje pohybový, smyslový, rozumový a citový vývoj dítěte. Díky interaktivním hračkám mohou děti jednodušeji pochopit spoustu souvislostí, rozvíjí dětskou fantazii, tvořivost. Díky hračkám lze jednodušeji zvládat i výchovu dítěte. Ta je totiž bez pomocí hraček nemyslitelná. Správná hračka zaujme jak ruce, tak i mysl dítěte. Nevhodná hračka je naopak zdrojem frustrace a nezájmu.

Hračka je:

 • Jedním z prostředků sebevyjádření a na jejím základě může dospělý zjistit, ke které hračce má dítě blízko, kterou vyhledává ve stavech radosti, samoty, jakou má momentální náladu.
 • Zprostředkovává dítěti porozumění světu a jeho vlastnostem, protože vše je pro něj nové, nepoznané. Již v útlém věku zkoumá všechny věci hmatem, dokáže se dlouze zabavit obyčejným kouskem jakékoliv věci. Touto činností si sám osvojí důležité vlastnosti daného předmětu. Zjistí, jaký je jeho materiál, jaká je jeho tvrdost, tvar, váha, chuť.
 • Zprostředkovatelem kontaktu mezi dítětem a dospělým, hlavně v době, kdy je dospělý pro dítě doposud neznámá osoba. Příkladem může být situace, kdy se děti při seznámení s novým člověkem, schovávají za nohy rodiče. Tyto situace se dají vyřešit právě poskytnutím hračky ke společné hře (jako prostředníka), který pomůže navázat kontakt.
 • Zbavuje dítě úzkosti z neznámých situací, se kterými se od narození setkává. Hračka dítě zaujme, začne si s ní hrát a díky tomu se lépe adaptuje na nové prostředí. V rámci psychologických, pedagogických, výchovných poraden či center jsou hračky cíleně využívány právě k odbourání dětské úzkosti z neznámého terapeuta a nového místa.
 • Regulátorem chování.  Dítě usměrňuje, učí ho, jak se chovat, jak se nenudit. Dítě, které nemá dostatek vhodných podnětů vzhledem k jeho věku, může směřovat svou energii nesprávným směrem a během chvilky je uplakané, rozptýlené a nebo útočné.


Má-li hračka v dítěti popsané schopnosti rozvíjet, je potřebné soustředit se na její výběr, tedy vhodnost hračky pro určitý věk. V pozdějším věku, např. ve školním věku už si dítě hračky vybírá samo, rodiče znají jeho potřeby a jeho záliby a výběr je proto jednodušší. Do tohoto období je však dobré hračky vybírat vhodně, dle specifických rysů hračky.

Pro novorozence (dítě do 1měsíce po porodu), kteří jen leží na zádičkách a v podstatě se po porodu jen přizpůsobují novým podmínkám, hračka zatím není tím, co by na dítě mělo působit výchovně, ale působí zatím jen dekoračně.

V kojeneckém věku (dítě do 1roku) se dítě postupně učí vidět, rozeznávat předměty, jejich tvary, barvy, materiály. Rozvíjí svůj sluch, začíná vydávat první hlásky. Nejzásadnějším smyslovým vjemem je ale v tomto období hmat a proto se nabízí hned několik vhodných hraček jako např. kolotoče nad postýlku, dětská chrastítka, panenky, míče, kostky, plyšová zvířátka, apod.

Jakmile se z dítěte stává batole (1 až 3 roky), je pro něj v tomto období typickým motorickým vývojem chůze a komunikačním vývojem řeč. Vhodnými hračkami jsou např. odrážedla, míče, kočárky, protože pomáhají dítěti překonat prostorovou nejistotu a rozvíjejí chůzi, poskakování, pobíhání, házení a jiné. Vedle těchto hraček jsou to ale i vkládací kostky, první puzzle s velkých dílů a kostky, které rozvíjí jemnou motoriku, zpevňují ruce a paže. Dále jsou to intelektuální hračky jako panenka na přebalení, kychyňské nádobí a jiné, kterými dítě napodobňuje svět dospělých. Patří sem také dětská leporela, hudební nástroje, hračky na písek a nebo první pastelky.

V předškolním věku (4 - 6 let) si děti osvojují a učí se základům chování, navazují kontakty s vrstevníky - novými kamarády a učí se soupeřit i spolupracovat. Děti si rády hrají s takovýma hračkama, které jsou opravdovější a jakoby představují živého člověka, tzv. námětové hry. Mezi ně patří např. panenka (u dívek) a plyšový medvěd (u chlapců). Vedle námětových her jsou to dále didaktické hry rozvíjející duševno dítěte za pomocí hraček jako lepidla, štěstce, vystřihovánky, barvičky, nůžky a hračky, které si dítě vyrobí samo a pozná tak hodnotu hračky jako takové. V tomto období je vhodné do hraní zařadit i domino, loutky, mozaiky, puzzle, švihadlo, brusle, kolo, koloběžky apod.

Materiály k výrobě hraček

 • dřevo
 • kov
 • plastické hmoty
 • keramika a sklo
 • textil a kůže
 • papír

 

Jaká má hračka být?

 • Výtvarná, estetická
 • Bezpečná
 • Hygienická
 • Výchovná