Soutěž o 10 krásných cen

1_IMG_0139_small

 

HRAČKY MATĚJ – stavebnice a vzdělávací hračky

www.hrackymatej.cz - je nový web, a tak bychom chtěli znát

váš názor na jeho vzhled, kvalitu a nabízenou službu.

Co byste tam doplnili nebo zlepšili? Co se vám nelíbí?

Máme zde i blog, kde budeme psát o novinkách, zveřejňovat fotky, videa a recenze.

Napište nám, prosím, na info@hrackymatej.cz a my váš příspěvek, fotku nebo video zveřejníme.

 

Za to, že nám napíšete nebo se jen zaregistrujete, vás zařadíme do soutěže o krásné hračky.

 

Dárek zdarma se hodí, ne?

 

Losujeme 7.12.2018 v 18.00

  

10 šťastných vyhrává krásnou hračku.

 

V této soutěži, ale vyhrává každý

Všichni, kdo se zúčastní soutěže se stávají automaticky členem klubu Matěj.

 

Co to znamená být členem klubu Matěj!?

 

To se dozvíte z e-mailu,  který k vám  dorazí po přihlášení do soutěže.

 

 

Pravidla soutěže

Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže jsou HRAČKY MATĚJ (dále jen „organizátor“).

Pravidla

Tato pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na serveru www.hrackymatej.cz. Tato soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky. Účast v soutěži je zdarma.

Komu je soutěž určena?

Soutěž je určena všem občanům České republiky s poštovní adresou v ČR. U soutěžících mladších osmnácti let bude v případě výhry cena předána zákonnému zástupci soutěžícího.

Podmínky pro účast v soutěži

Soutěž probíhá v období 17.11.2018 - 7.12.2018 do 18.00 hodin.

Výherce

Výhercům bude výhra oznámena e-mailem, pokud jej má organizátor k dispozici a na stránkách www.hrackymatej.cz. Organizátor soutěže se s výhercem dohodne na způsobu předání výhry (ceny). Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě nemožnosti zjištění anebo změny e-mailové adresy nebo jiných osobních dat, které výherce zpřístupnil organizátorovi soutěže.

Ceny

Soutěž má stanoveny výhry. Výhry (ceny) nejsou soudně vymahatelné.

Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel

Poskytnutá osobní data účastníků organizátor využije pouze pro potřeby této soutěže. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže. Pokud se ukáže, že tato osoba jednala v rozporu s pravidly, a přesto se stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zveřejněním jeho jména a zpracováním jeho osobních dat pro marketingové účely a zaslání výher, a to až do odvolání souhlasu. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají z výše uvedeného zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže, délku trvání či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit. 

Získané kontakty z obdržených emailů či zpráv na Facebooku organizátor použije pouze pro komunikaci s výherci a nebudou poskytnuty třetí straně.

Pavlína a Petr Mikyskovi

info@hrackymatej.cz

+420 737 078 980